Skip to main content
Güncel Gelişmeler Işığında Suriye Sorunu

Toplantı Raporu | Güncel Gelişmeler Işığında Suriye Sorunu

Yasin Küçükkaya & Sena Kekeç - Ocak 2020

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1 Kasım 2019 tarihinde Küresel Siyasal Eğilimler Birimi’nin düzenlediği “Güncel Gelişmeler Işığında Suriye Sorunu” başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan toplantı Prof. Dr. Mensur Akgün’ün açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının ilk oturumu aktüel bir durum değerlendirmesine; ikinci oturum Suriye sahasında tarafların pozisyonu ve meselenin uluslararası hukuk boyutuna, üçüncü oturum ise politika önerilerine ayrıldı. Bu rapor, toplantının anlam bütünlüğünü koruyarak ana hatlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.


Raporun tamamını okumak için tıklayınız.