Skip to main content
100. Yılında Uluslararası İlişkiler Öğretisi

Toplantı Raporu | 100. Yılında Uluslararası İlişkiler Öğretisi Çalıştayı

Raportörler: Yasin Küçükkaya & Sena Kekeç - Haziran 2019

Özet: İstanbul Kültür Üniversitesi, 24 Mayıs 2019 tarihinde Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT), Tarih Vakfı ve Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin (UİK) ortaklığında “100. Yılında Uluslararası İlişkiler Öğretisi Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan ve dört oturumda gerçekleşen toplantı; organizasyona imza atan kurumları temsilen Prof. Dr. Mensur Akgün (GPoT Birim Başkanı), Prof. Dr. Mustafa Aydın (UİK Başkanı) ve Doç. Dr. İsmet Akça’nın (Tarih Vakfı Genel Müdürü) açılış konuşmalarıyla başladı. Oturumlarda, “Tarihi Arka Plan ve Disiplinin Doğuşu”, “Soğuk Savaş ve Realizm”, “Yeni Gerçekler, Yeni Fikirler, Yeni Teoriler” ve “21. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler” başlıkları; “Tarihi Arka Plan”, “Disiplinin Durumu” ve “Türkiye’deki Durum” ışığında masaya yatırıldı. Son olarak toplantı, Akgün ve Aydın’ın kapanış konuşmalarının ve toplantının genel bir değerlendirmesi mahiyetindeki katılımcıların karşılıklı eleştiri, görüş ve fikir alışverişinin ardından sona erdi. Bu yazı, kayıt altına alınan konuşmaların GPoT tarafından yapılan transkripsiyonunun bir özetini çıkarmayı; toplantının genel bir çerçevesini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.