Skip to main content

Roundtable Meeting Concerning the "Current Developments in Syria" – November 1, 2019

IKU-GPoT organized a roundtable meeting entitled “Current Developments in Syria” on 1 November 2019. The meeting started with welcome remarks of GPoT Director Mensur Akgün.

 

Initially, Sinem Akgül Açıkmeşe moderated the first session focusing on current situation assessment. The first speaker of the session Khaled Khoja, discussed ongoing negotiation processes in both Geneva and Astana; Mehmet Emin Cengiz addressed the latest situation in Idlib, and Serhat Erkmen explained the opportunities and challenges that confront of Turkey in Northeast Syria. Then, Mustafa Aydın made a general assessment on Turkey’s Operation Peace Spring has been launched on October 9, 2019.

 

Positions of the parties were addressed in the second session, which was moderated by Oğuz Çelikkol. At first, Oytun Orhan shared his views on the local actors in the field Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) and the Syrian Democratic Forces (SDF); then Bora Bayraktar explained the role of regional actors Iran, Syria and Turkey, Çağrı Erhan touched on Russia and the United States as global actors. Finally, Erdoğan İşcan discussed the dimension of international law, specifically the status of the ongoing civil war in Syria and Turkey’s cross-border operations.

 

The last session, titled “Managing the Syrian Crisis: Policy Recommendations”, ended with exchanged views and policy suggestion of participants.

 

 

1 Kasım 2019 tarihinde İKÜ-GPoT tarafından “Güncel Gelişmeler Işığında Suriye Sorunu” adıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantı, GPoT Başkanı Sayın Mensur Akgün'ün açılış konuşmalarıyla başladı.  

 

İlk oturumda, Sinem Akgül Açıkmeşe'nin moderatörlüğünde aktüel bir durum değerlendirmesi yapıldı. Oturumun ilk konuşmacısı Khaled Khoja Cenevre ve Astana’da süren müzakere süreçlerini; Mehmet Emin Cengiz İdlib'deki son durumu, Serhat Erkmen de Kuzeydoğu Suriye'de Türkiye’nin karşı karşıya olduğu fırsat ve zorlukları anlattı. Mustafa Aydın ise Türkiye’nin 9 Ekim 2019’da Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı üzerine genel bir değerlendirme yaptı. 

 

İkinci oturum, Oğuz Çelikkol'un moderatörlüğünde tarafların pozisyonuna ayrıldı. Oturumun konuşmacılarından Oytun Orhan Suriye sahasındaki yerel aktörler arasından Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG); Bora Bayraktar bölgesel aktörlerden İran, Suriye ve Türkiye’yi, Çağrı Erhan da küresel aktörlerden Rusya ve ABD’yi anlattı. Erdoğan İşçan ise Suriye’de devam eden iç savaş durumunun ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonların uluslararası hukuk boyutunu ele aldı.

 

"Suriye Krizini Yönetmek: Politika Önerileri" başlıklı son oturum, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişi ve politika önerilerinin ardından sona erdi.