Skip to main content

Policy Brief | Güncel Gelişmeler Işığında Kudüs'ün Statüsü Meselesi

Deniz Baran - September 2018

Giriş
Üç semavi dinin mensuplarına ve nice örgütlü politik güce asırlar boyunca ev sahipliği yapan Kudüs’ün farklı topluluklar nezdinde sahip olduğu özel, hatta mukaddes konumu, bu şehri aynı zamanda tarih boyunca sürecek kontrol mücadelelerinin odağına oturtmuştur. Kudüs’e dair günümüzdeki mücadelenin başlangıç noktası ise 19. ve 20. yüzyıllarda bu şehre -ve genel olarak Kudüs’ün bir parçası olduğu Filistin’e- yaşanan sistematik Yahudi göçleridir. Göç eden Yahudi topluluklarının İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bu toprakların otantik yerleşimcileri olan yüz binlerce Filistinliyi yerlerinden edecek şekilde bir Yahudi Devleti kuracak siyasi örgütlenme seviyesine ulaşması ile bir dizi politik, askeri ve insani kriz ortaya çıkmıştır. Bu kriz 21.yüzyıla girilirken hâlâ çözülememiş, hatta daha bölgesel ve küresel aktörlerin dâhil olmasıyla çok daha karmaşık bir hâl almıştır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.