Skip to main content

Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue for Inclusive Policy Making Processes and Dissemination through Network Processes

GPoT Center held a dialogue for inclusive policy making processes and dissemination through network processes.

The Arab Uprising that broke up in December 2010 and then spread into other Southern Mediterranean Countries have left vast Political Change in the region. Three years after, the Southern Mediterranean is far from being peaceful and stable. Currently only one state where a revolution took place, Tunisia is on a clear path towards democratization, after adopting a new constitution. The Arab Uprising ended with the perception of the region as a homogeneous block. In fact, the Southern Mediterranean region has been transformed into a very fragmented one, with each of the countries facing different challenges and with the persistence of regional conflicts.

The proposed action has thus been designed in line with EU priorities and policies of the Call whose aim is to support dialogue among think tanks, policy research institutes and policy-makers of the Euro-Mediterranean Region. The general understanding of the action is that, these institutions by producing joint policy studies, fostering dialogue and disseminating their results are the most effective platform for interaction between civil society and policy-makers. This is why the general objective of the action is to reinforce dialogue, political research and studies on the Euro-Mediterranean Partnership priorities and to ensure the dissemination of the result to civil society and decision and policy makers. Specifically, through joint policy studies, policy briefs and recommendations, papers, conferences, dialogues, workshops and local presentations, the action aims to ensure the exchange of the best practices among the research institutes thus increasing their capacities and influence in the policy making processes and to create a tradition of dialogue between the key stakeholders on the challenges of the Euro-Mediterranean Partnership.
 

Kapsayıcı Politika Üretimi Süreçleri ve Ağ Süreçleriyle Yaygınlaştırılması İçin Avrupa-Akdeniz Politik Araştırma ve Diyalog

Aralık 2010'da patlak veren ve ardından Güney Akdeniz ülkelerine yayılan Arap İsyanları bölgede çok büyük siyasi değişiklikler yarattı. Üç yıl içerisinde, Güney Akdeniz bölgesi barış ve istikrardan uzak bir bölge haline geldi. Devrimin gerçekleştiği ülkelerden biri olan Tunus, yeni bir anayasanın kabul edilmesiyle demokratikleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen tek ülke oldu. Arap İsyanları, bölgenin homojen bir blok olarak algılanmasıyla sona erdi. Aslında Güney Akdeniz bölgesi, bölgedeki her ülkenin farklı zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve bölgesel çatışmaların yaşandığı çok parçalı bir bölgeye dönüştü.

Bu nedenle önerilen eylem planı, Avrupa Birliği'nin (AB) düşünce kuruluşları, politika araştırma enstitüleri ve Avrupa-Akdeniz bölgesinin politika yapıcıları arasındaki diyaloğu desteklemek olan Çağrı’nın AB öncelikleri ve politikaları doğrultusunda tasarlanmıştır. Eylemin genel anlayışı, bu kurumların ortak politika çalışmaları üretmesinde, diyaloğu teşvik etmesinde ve sonuçlarını yaygınlaştırmasında sivil toplum ve politika yapıcılar arasındaki etkileşimin en etkili platform olduğu yönündedir. Bu nedenle eylemin genel amacı, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı öncelikleri konusundaki çalışmaları, diyaloğu ve politik araştırmaları güçlendirmek ve sonucun sivil toplum, karar ve politika yapıcılarla paylaşılmasını sağlamaktır. Bilhassa ortak politika çalışmaları, politika özetleri ve önerileri, bildiriler, konferanslar, diyaloglar, atölyeler ve yerel sunumlar aracılığıyla; eylem, araştırma kurumları arasında en iyi uygulamaların değişimini sağlamayı ve böylece politika oluşturma süreçlerinde kapasitelerini ve etkilerini arttırmayı, Avrupa-Akdeniz ortaklığının sorunlarıyla ilgilenen kilit paydaşlar arasında bir diyalog geleneği oluşturmayı amaçlamaktadır.