İstanbul Kültür University

Türk ve Yunan Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Ağ Oluşturma Çalıştayı

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT)'den Prof. Mensur Akgün, Dr. Sylvia Tiryaki, ve Muhammed Ammash Avrupa ve Türkiye'de Göç Ağı Projesi kapsamında Atina'da düzenlenen ağ oluşturma çalıştayına katıldılar.

"Avrupa ve Türkiye'de Göç Ağı" Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayamayı amaçlıyor.Yunan sivil toplum kuruluşu Uzmanlar İşbirliği'nin Atina Ağı (ANCE) ve İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), İnsan Kaynağını Geliştime Vakfı (IKGV) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)'nib ortak yürüttüğü projenin genel hedefi AB-Türkiye sivil toplum işbirliğini; göç ve sığınma politikalarını AB standartlarına göre geliştirmek ve Türkiye-AB arasında göç yönetimine ortak bir yaklaşım geliştirmek için kolaylaştırmaktır.

Etkinlikte, kurul üyeleri Türkiye ve Yunanistan'daki mülteci krizine dair yaşanan gelişmeleri tartıştırken, projenin tamamlanan bölümü hakkında da sunumlar yapıldı. Ayrıca Yunanistan'da diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, proje ortakları, AB ve Türkiye'de göç yönetimine ortak bir yaklaşım geliştirilmesinin AB-Türkiye sivil toplum işbirliğinin sağlanıp sağlanamayacağını tartıştılar.

← Share