İstanbul Kültür University

Turkiet, varför inte? | FuturEurope | Sofia Hafdell

Turkiskt medlemskap i EU skulle vara ett ställningstagande inte bara för demokratiska reformer i Turkiet men också mot den främlingsfientlighet som fått fotfäste inom Europa. Med många argument för EU-utvidgning och ett Europa i kris, varför inte erkänna Turkiets potential?

---
To read the full article in Swedish, please visit the website of its original sours here.

← Share