İstanbul Kültür University

Turkiets internetcensur ökar avståndet till EU | Global Utmaning | Sofia Hafdell

Efter ett turbulent år av politiska oroligheter vill Turkiet skärpa internetcensuren med ett lagförslag som begränsar turkarnas tillgång till information samt bidrar till att öka klyftan mellan landets regering och Europa.

Kampanjen #SansüreDurDe och den engelska versionen #SayNoToCensorship har cirkulerat fritt på Twitter och uppmanat turkiska medborgare att ge sig ut på gatorna sedan regeringens planer att skärpa landets lag om internetcensur blivit offentliga.

← Share