İstanbul Kültür University

Büyükelçi Edward Djerejian ile yuvarlak masa toplantısı

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT) 3 Mart’ta Rice Üniversitesi, Jamas A. Baker III Enstitüsü’nün Kurucu Direktörü Büyükelçi Edward Djerejian’ın katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükelçi Djerejian ABD’nin Orta Doğu politikalarının detaylı bir şekilde analiz ederken aynı zamanda yeni hükumetin politikalarının hangi alanlarda öncekilerle örtüştüğünü, Başkan Obama’nın hangi alanlarda yeni yöntemler izlediğini anlattı. Üzerinde durulan konular arasında Arap-İsrail çatışması, Iran ve nücleer programı, Suriye ile ilişkiler, Pakistan’daki iç durum ve Irak ve Afganistan’daki savaşlar vardı.

Büyükelçi Djerejian “Arap-İsrail çatışmasının kökü” diye nitelendirdiği İsrail-Filistin sorununa ayrıntılı bir şekilde eğilirken, James A. Baker III Enstitüsü olarak tarafların katılımıyla gerçekleştirilmiş araştırmalardan söz etti ve mevcut karamsar duruma rağmen bu çalışmalardan çıkan olumlu sonuçları değerlendirdi. Djerejian aynı zamanda ABD’nin genel anlamda Müslüman dünya ile olan ilişkilerine değindi ve bölgeyi derinlemesine anlamanın önemini vurguladı.

Toplantı aynı zamanda GPoT Center ile James A. Baker III Enstitüsü arasında gelecekte gerçekleşebilecek işbirliği açısından önemli bir başlangıç noktası teşkil etti.

← Share