İstanbul Kültür University

“Ermenistanlı Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’deki Durumu”

Avrasya Ortalıklı Vakfı (Eurasia Partnership Project) tarafından yürütülen “Ermenistanlı Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’deki Durumu” başlıklı araştırma projesinin sonuçları Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nde sunuldu.

Avrasya Ortalıklı Vakfı (Eurasia Partnership Project) tarafından yürütülen “Ermenistanlı Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’deki Durumu” başlıklı araştırma projesinin sonuçları Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nde sunuldu.

Türkiye’deki Ermenistanlı Göçmenlerin Durumunu Belirleme projesinin bir parçası olarak baş araştırmacı Alin Ozinian ve EPF’dan Artak Shakaryan 15 Şubat’ta IKÜ’de gazeteciler, akademisyenler, konuyla ilgili diğer uzmanlar ve öğrencilerden oluşan bir toplulukla araştırmadan çıkan sonuçları paylaştılar.

Alin Ozinian’ın 2009 yılının yaz ve sonbaharı boyunca Istanbul, Antalya, Trabzon ve Ankara’da odak grupları ve etraflı mülakatlarla yürüttüğü araştırmanın etraflı raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.epfound.am/index.php?article_id=287&clang=0


← Share