İstanbul Kültür University

“Kıbrıslı Rum ve Türk gazeteciler ile yuvarlak masa toplantısı

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nin (GPoT), Friedrich Naumann Vakfı’nın işbirliği ile düzenlediği Kıbrıs Görüşmeleri’nin 6.’sını 26-28 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Toplantı Kıbrıs’ın Türk ve Rum kesimleri ve Yunanistan’dan sayılı siyasetçi, gazeteci ve kanaat önderini bir araya getirdi.

2 gün süren görüşmelerin bir parçası olarak, Kıbrıs meselesinin başından bu yana ilk kez bir Türk Başbakan Güney Kıbrıslılar ile birebir görüştü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile bir araya gelen katılımcılar, en yüksek mevkideki Türkiyeli siyasetçilerle yüzyüze konuşarak buradan aldıkları mesajları kendi halklarına aktarma fırsatını buldular.

Yuvarlak masa görüşmelerinde ise Kıbrıs’ın bugünkü durumu, müzakere sürecinde ortaya çıkan engeller ve medyanın perspektifi masaya yatırıldı. Altı çizilen hususlar arasında Nisan 2010’da KKTC’de yapılacak seçimler, Annan Planı’nın başarılı olamamasının ardında yatan sebepler, siyaset yapıcı kademelerin kamuoyunu bilgilendirmesi ve medyanın tüm bu süreçlerdeki rolü vardı.

← Share