İstanbul Kültür University

Türkiye’ye uygulanan Kopenhag-dışı kriterler”

Istanbul Kültür Üniversitesi – Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (IKU-GPoT) 9 Şubat 2010 tarihinde...

Istanbul Kültür Üniversitesi – Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (IKU-GPoT) 9 Şubat 2010 tarihinde “Türkiye’ye uygulanan Kopenhag-dışı kriterler” başlığı altında düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, Sayın Büyükelçi Ingmar Karlsson’ı ağırladı. Deneyimli bir İsveçli diplomat ve İsveç’in eski Başkonsolosu olmasının yanı sıra, GPoT’un Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğini de yürüten Sn. Büyükelçi, Kültür Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürmekte olan Türk ve yabancı öğrencilerden oluşan bir grupla oldukça verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sn. Karlsson, Türkiye’ye uygulanan Kopenhag-dışı kriterleri ayrıntılandırarak, AB’nin yeni üyeleri (ve özellikle de Türkiye’yi) hazmetme kapasitesi, coğrafi temellere dayanan argümanlar, güvenlik ve jeopolitik merkezli görüşlerin yanı sıra, din ile ilintili aidiyet / kimlik faktörünü ele aldı. Türkiye’nin Avrupalılaşma sürecinin bir dizi sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik boyutu içinde barındırdığı gerçeğinin altını çizen Büyükelçi, uluslararası hukukun temel bir ilkesi olan ve verilen taahhütlerin tutulmasına dayanan pacta sund servanda ilkesini anımsatmıştır. Sn. Karlsson, Türkiye’nin tam üyeliğinin reddinin, AB’nin uluslararası sahnedeki aktörlük kapasitesi üzerinde onarımı güç yaralar açacağını belirtmiştir. Sn. Büyükelçi, Türkiye’deki reform sürecinin sağlıklı bir enegrasyon sürecini de besleyecek derinlik ve sürekliliğe ulaşması gerektiğini de önemle vurgulamıştır.

← Share