İstanbul Kültür University

Ermeni ve Türk basınında karşılıklı önyargı ve tarafsızlık

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan tarihi maçın öncesinde "Medyada karşılıklı önyargı ve tarafsızlık" projesinin bir parçası olarak Türk ve Ermeni gazetecilerin katılımıyla bir panel düzenledi.

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan tarihi maçın öncesinde "Medyada karşılıklı önyargı ve tarafsızlık" projesinin bir parçası olarak Türk ve Ermeni gazetecilerin katılımıyla bir panel düzenledi.

13 Ekim'de gerçekleşen ve Türk ve Ermeni gazetecileri bir araya getiren panel, GPoT ile Ermenistan Eurasia Partnership Foundation (Avrasya Ortaklık Vakfı; EPF) tarafından gerçekleştirilen ortak projenin son ayağıydı.
Katılımcılar normalizasyon sürecinde medyadaki önyargıların rolünün yanı sıra, medyanın hız kazanan ilişkilere nasıl katkıda bulunabileceğini tartıştılar. Tartışılan konular arasında projenin Kasım ayında Erivan'da gerçekleştirilecek son toplantısının gündemi de yer aldı.

Toplantıdan önceki altı ay boyunca GPoT ve EPF araştırma takımları Kars, Kayseri ve Istanbul'da, ayrıca bu illerin Ermenistan'daki muadillerinde odak grubu mülakatları gerçekleştirmişlerdi. Araştırmadan çıkan ana hususlardan birisi her iki tarafın da diğeri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemesiydi. Odak grubu mülakatları hem Türklerin hem de Ermenilerin birbirlerinin nasıl düşündüklerini bilemediklerini ortaya koydu. Panelin katılımcıları da haberlerin hemen hemen her zaman aktörlerin siyasetçiler olduğu ikili diplomatik ilişkiler üzerine yoğunlaştığının, sıradan insanlar, kültürel, sanatsal veya ekonomik haberler, veya sivil toplumdaki hareketlerin ise eksik olduğunun altını çizdi.

Her iki taraftan katılımcılar ilişkilerin son zamanlarda etkili biçimde değişmeye başladığına dikkat çekerek oluşan sürece hız katmanın gereğini vurguladılar. Projenin nihayi bir raporla sonuçlandırılacak son ayağı Kasım ayında Erivan'daki toplantıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu rapor GPoT'ın websitesinde de yayınlanacak.


← Share