İstanbul Kültür University

Medeniyetler İttifakı ve Akdeniz Birliği

11 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi ile Fransız Ecole Normale Supérieure (ENS) işbirliğinde Fransa’daki Türk Mevsimi’nin ilk konferansı gerçekleştirilmiştir.

11 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi ile Fransız Ecole Normale Supérieure (ENS) işbirliğinde Fransa’daki Türk Mevsimi’nin ilk konferansı gerçekleştirilmiştir.

“Medeniyetler İttifakı ve Akdeniz Birliği: İki uyumlu veya rakip süreç” başlıklı bu Konferansın amacı, yüzyıllardır tarihsel veya kültürel açıdan birbirine bağlanmış olan Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliği ve karşılıklı anlayış alanlarının ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve eski Portekiz Cumhurbaşkanı H.E. Jorge Sampaio tarafından açılış konuşmasının gerçekleştirildiği Konferans oturumlarına, gerek Türk, gerekse Fransız tarafından önemli akademisyen, gazeteci ve diplomat katılmıştır.

Konferans oturumları, temel olarak Medeniyetler İttifakı’nı güçlendiren potansiyel alanlara ve Akdeniz Birliği’nin ana bileşenlerine odaklanmıştır. Yapılan konuşmaların çeşitliliği ve birbirini tamamlayıcılığı, tüm davetliler arasında entelektüel bir temasın geliştirilmesine katkıda bulunmuş; gerek sosyal gerekse siyasi düzeylerde karşılıklı anlayış için verimli bir zemin oluşturulmasını sağlamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olası üyeliğinin de görüşüldüğü Konferans’ta, adaylık sürecinin olası avantajları ve gereklilikleri de mercek altına alınmıştır. Bu çerçevede, AB üyeliğinin gerek AB, gerekse Türkiye üzerindeki stratejik getirileri de ele alınmıştır.

Oturumlar esnasında üzerinde uzlaşılan önemli bir konu da, artık çokkutuplu ve çokmerkezli bir görünüme bürünen dünyanın karşılaştığı güncel sorunların küresel yönetişiminin gerekliliği olmuştur. Sosyal ve tarihsel bir gerçeklik olan küreselleşmenin Akdeniz Birliği veya Türkiye’nin AB üyeliği gibi girişimler üzerindeki rolü de, ayrıntılı olarak ele alınan bir konu olmuştur. Vurgulanan bir diğer konu ise, stratejik bir planlama olmaksızın gerek Medeniyetler İttifakı gerekse Akdeniz Birliği benzeri siyasi girişimlerin başarıya ulaşamayacağı olmuştur. Öte yandan, karşılaşılan sorunların demokrasi, rasyonalite, sosyal adalet, insan haklarının korunması gibi temel ilkeler çerçevesinde çözülmesi gereğinin de üzerinde durulmuştur.

"Türk Katılımcıların Konuşmaları"


← Share