İstanbul Kültür University

Yuvarlak Masa Toplantısı: “Türkiye-AB İlişkileri: Güncel Gelişmeler ve Yeni Olasılıklar”

27 Nisan 2009 tarihinde, GPoT Türkiye-AB ilişkileri üzerine Jean-Christophe Filori’nin konuşmacı olarak katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Türkiye Masası Müdürü Jean-Christophe Filori’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmeler ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinde geleceğe yönelik olasılıklar tartışıldı. Toplantı Türkiye’den gazeteciler, diplomatlar, akademisyenlerin katılımı ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Filori konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinde mevcut duruma değinerek, Aralık 2004’ten beri devam etmekte olan katılım sürecine yönelik detaylı bilgi verdi. Soru-cevap kısmında ise yakın gelecekte Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanabilecek gelişmeler ve değişen parametrelerin Türkiye-AB ilişkilerine olan muhtemel etkileri tartışıldı.

← Share