İstanbul Kültür University

Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye-AB İlişkileri, Batıya yaklaşmak veya uzaklaşmak

GPoT, 23 Nisan 2009 tarihinde Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile Brüksel’de geniş katılımlı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Toplantı Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan son gelişmeleri tartışmaya açmıştır.

Toplantıda tartışılan konular Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden, KKTC’de gerçekleşen seçimler ve Türkiye’nin Gümrük Birliği konusunda yaşadığı sorunlara karşı geniş bir yelpazede yer aldı. Toplantının katılımcıları arasında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’ndan temsilciler ile Belçika Dışişleri Bakanlığı’ndan bürokratlar da yer aldı.

Toplantıda konuşulan konular arasında ağırlıklı olarak Türkiye’de yaşanmakta olan demokratikleşme ve reform süreci yer aldı. Konuşmacılar ayrıca Kıbrıs sorununa ve bu sorunda yaşanan çözümsüzlüğün Türkiye kamuoyunu Avrupa Birliği’nden uzaklaştıran bir faktör haline geldiğine değindiler. Bunlara ek olarak, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılmamasının ve Avrupa Birliği tarafından 2004 yılında verilen birçok söze rağmen yaşanan gelişmelerin kısıtlı kaldığının altı çizildi. Son olarak, toplantıda Gümrük Birliği konusu ele alınarak, Türkiye’de iş çevrelerinin Gümrük Birliği özelinde karşılaştıkları teknik problemlerin fazlalığı vurgulandı. Konuşmacılar, Avrupa Birliği yetkililerinin sorunları çözme konusunda Türkiye ile ortaklaşa çalışmaları gerektiğini, Türkiye tarafından yaşanan sorunların aynı zamanda Avrupa Birliği için de çeşitli zorluklar oluşturduğunun anlaşılmasının önemini vurguladılar.

← Share