İstanbul Kültür University

Uluslararası Konferans: GODKA Bölgesinde Demokratikleşme Süreci

Konferans Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika (GODKA) bölgesinde demokratikleşme sürecine ilişkin yaşanan gelişmelerin tartışılması ve üç ana tema etrafında toplanan konularda farklı görüşlerin belirtilmesi için düzenlendi.

Toplantıda tartışılan ana temalar; siyasi partiler, anayasal reform ve seçimler olarak belirlendi.

Toplantının katılımcıları arasında GODKA bölgesinden temsilciler ile Türkiye ve İtalya’dan sivil toplum örgütleri temsilcileri de yer aldı.

← Share