İstanbul Kültür University

Yuvarlak Masa Toplantısı: G-20 Londra Zirvesine Doğru

Ankara’daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği ve GPoT işbirliği ile küresel mali kriz ve 2 Nisan 2009 tarihinde gerçekleşen G-20 zirvesi’nin küresel krize olması muhtemel etkilerinin tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı G-20 Londra Zirvesi’ne hazırlık niteliğinde düşünülmüştür. Katılımcılar arasında Türkiye’den sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler, sendika üyeleri, iş dünyasından isimler ile gazeteciler yer almıştır. Toplantı Referans Gazetesi, Hurriyet Daily News ve EDAM’ın desteği ile düzenlenmiş olup, toplantı sırasında küresel ekonomik krizin boyutları ve özellikle Türkiye’yi etkileyen yönleri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Toplantı sonunda, Londra’da gerçekleşecek olan G-20 zirvesine gönderilmek üzere çözüm önerileri sunulmuştur. Toplantıda tartışılan ve üzerinde durulan en önemli mesajlardan biri de küresel bir ekonomik krizin çözümünün küresel olması gerektiğidir. Bu nedenle, uluslararası işbirliği zorlukların üstesinden gelebilmek için en üst sıralarda yer almalıdır.


2009 Londra Zirvesi
Londra Zirvesi Nedir?
2 Nisan 2009 tarihinde G-20 ülkelerinin liderleri küresel ekonomik krizi değerlendirmek üzere Londra’da biraraya gelmiştir.


Dosyalar
- Türkiye’de işsizlik verileri – Salim Uslu, HAK-İş Genel Başkanı
- 2009 Londra Zirvesinde tartışılması gereken konular - Salim Uslu, HAK-İş Genel Başkanı
- G-20 Londra Zirvesi’ne Öneriler - Ziya Akkurt, Ak Yatırım Genel Müdürü
- Londra Zirvesi için Öneriler – Ali Ağaoğlu, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
- Küresel Kriz ve G-20 Zirvesi için Öneriler – Ayşe Botan Berker, Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü
- G20 HMA Speech
- Recession
- Ekonomik Krizde İnsan Hakları ve Azınlıklar – Ceren Zeynep Ak, Azınlıkça Dergisi
- Öneriler – Pınar Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding

← Share