İstanbul Kültür University

Yuvarlak Masa Toplantısı: Ortak Temellerde Buluşmak 1

Slovakya’da AB katılım sürecinde edinilen deneyimlerin paylaşılmasını hedefleyen proje çerçevesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantılarının ikincisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

TESEV Dış Politika Programı, GPoT, Turkish Daily News ve SFPA ortaklığı ile hayata geçirilen proje kapsamında 2008 yılının sonuna kadar İstanbul ve Bratislava’da iki toplantı daha gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşen bu toplantıda Türkiye’nin doğu ve batı arasında üstlenebileceği köprü görevi ile bu ötekileştirmeye neden olan yanlış anlamalar ve geçmişten gelen önyargıların nasıl aşılabileceği tartışıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği içerisinde ve dışında algılanışı ile AB’nin genişleme kapasitesi konusuna da değinildi. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki iletişim stratejileri ile bu stratejinin Slovakya, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde AB sürecinde izlenen yöntemlerle yakınlaştığı ve uzaklaştığı noktalar da konuşuldu. Son olarak konuşmacılar Slovakya’da oluşturulan Ulusal Avrupa Birliği Konvansiyonu’na değindiler. Toplantı serilerinin bir sonraki aktivitesi TESEV’de “Türkiye’nin Avrupa Güvenliği açısından Stratejik Önemi” ismi ile gerçekleştirilecektir.

← Share