İstanbul Kültür University

Uluslararası Konferans: Küreselleşme Çağında Türkiye’de Devlet, Toplum ve Demokrasi

GPoT tarafından 28 Kasım 2008 tarihinde LSE Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsü ortaklığı ile Londra’da uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

Toplantı Türkiye ve İngiltere’den akademisyen ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Konferans sırasında 1980’den itibaren Türkiye’de devlet ve toplumdaki dönüşümler ile demokratikleşme süreci ele alınmıştır.

← Share