İstanbul Kültür University

Yuvarlak Masa Toplantısı: Ermeni Soykırımı iddialarının hukuki boyutu

Ermeni soykırımı iddialarının hukuki boyutu üzerine düzenlenen toplantı serilerinin birinci ayağı GPoT tarafından 31 Ocak 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Ermeni soykırımı iddialarının hukuki boyutunun tartışıldığı toplantıların birinci ayağı 31 Ocak tarihinde İstanbul’da GPoT tarafından düzenlenmiştir. Toplantının amacı uluslararası hukuk içerisinde yer alan ve Türkiye’nin bahsedilen konu özelinde pozisyonunu tanımlamasına yardımcı olabilecek olan araçların tartışılması idi. Toplantının katılımcıları arasında Emekli Büyükelçiler, akademisyenler, uluslararası hukuk konusunda uzmanlar ve milletvekilleri yer almıştır. Toplantı serilerinin ikinci ayağının Haziran ayı içerisinde gerçekleşecektir. Toplantıların sonunda GPoT tarafından uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca toplantıların sonunda konuya yönelik önerilerin de yer aldığı bir rapor hazırlanacaktır.

← Share