Skip to main content

Kartepe Summit, October 26-28, 2018 "Migration, Refugees and Humanity"

This year, the second Kartepe Summit was held on October 26-28, which hosted by the Republic of Turkey Kocaeli Metropolitan Municipality. The main theme of the Summit has been specified as “Migration, Refugees, and Humanity”. İstanbul Kültür University and Global Political Trends Center (GPoT) took place as the stakeholder institutions at this summit.

 

On the first day of the Summit, Republic of Turkey Minister of Internal Affairs Süleyman Soylu, Republic of Turkey Minister of Foreign Affairs Mevlüt Cavuşoğlu, Head of European Union Delegation to Turkey Ambassador Christian Berger, Greece Minister of Migration Politics Dimitris Vitsas, The Former Prime Minister of Greece George Papandreou, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Katharina Lumpp gave speeches.

 

During three days, migration and refugee movements in the world and in Turkey were discussed with different dimensions. 336 people from 30 different countries participated in this summit, bringing representatives of civil society organizations, academics, researchers, politicians, media organizations and journalists together. In the sessions, it has been emphasized many times that states need to approach the humanitarian dimension of increasing human mobility in the world.

 

Süleyman Soylu indicated that Turkey is hosting the largest number of refugees in the world, with various statuses 4.6 million foreigners from 190 countries is living in Turkey. Soylu said that 3 million 587 thousand 930 Syrians are registered in Turkey as of October. The total number of refugees in the European Union with a population of 500 million, hosting only 900 thousand Syrian refugees, which is also equal to three quarters of migrants hosted by Istanbul merely.

 

In his speech, Mevlüt Çavuşoğlu mentioned that there are some main causes of immigration due to intolerance, xenophobia, inability to manage economic crises, having such countries in the region etc. He stressed that this has created effects such as terrorism, racism and hostilities in local communities. Today, approximately 70 million people are forced to leave their homes due to different reasons. He emphasized that this was not at the level that a country or any international organization could solve alone so international cooperation is needed. He reminded that countries should approach this issue in humanitarian dimension, not security concerns.

 

When we look at the figures at a glance, there are 68.5 million forcibly displaced people in the world, 25.4 million refugees and 3.1 million asylum seekers. 57% of the refugees come from three countries: South Sudan, Afghanistan and Syria.

 

The topics discussed throughout the summit were as follows:

 

 • Increased human mobility
 • Political, legal, economic and sociocultural dimensions of migration
 • Migration management
 • Migration and refugee policies
 • Migration and border issue
 • Integration and integration policies
 • Changing dynamics of migration and solutions
 • Local and international impacts of migration

 

To the Summit, İstanbul Kültür University (İKU) Head of International Relations Department Prof. Dr. Mensur Akgün, department lecturers Dr. Oğuz Çelikkol (Retired Ambassador), Yalım Eralp (Retired Ambassador), Dr. Nilay Kavur and GPoT Project Officer Sena Kekeç has contributed.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kartepe Zirvesi, 26-28 Ekim 2018 “Göç, Mültecilik ve İnsanlık”

 

İkincisi düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde bu yıl “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” teması masaya yatırıldı. 26-28 Ekim tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi’ne İstanbul Kültür Üniversitesi ve Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT) paydaş kurumlar olarak yer aldı.

 

Zirve’nin ilk gününde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Katharina Lumpp konuşma yaptılar.

 

Zirve’de üç gün boyunca Türkiye’deki ve Dünya’daki göç ve mülteci hareketlilikleri farklı boyutlarıyla tartışıldı. Sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyen, araştırmacı, siyasetçi, medya kuruluşları ve gazetecileri bir araya getiren bu zirveye 30 farklı ülkeden 336 kişi katılım sağladı. Dünya’da artan insan hareketliliklerine devletlerin insani boyutta yaklaşmaları gerektiği birçok kez vurgulandı.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de 190 farklı ülkeden değişik statülerde 4.6 milyon yabancı bulunduğunu belirtti. Türkiye’de kayıt altında olan 3 milyon 587 bin 930 Suriyeli olduğunu anımsattı. 500 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’ndeki toplam Suriyeli mülteci sayısının yaklaşık 900 bin civarında olduğunu belirterek sadece İstanbul’da Avrupa’nın dörtte üçü kadar göçmen olduğu bilgisini verdi.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirvede yaptığı konuşmada, göçün sebeplerinin hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ekonomik krizlerin yönetilememesi, bölgede yönetilemeyen ülkelerin olduğunu ve bunun terör, ırkçılık, kendinden olmayana düşmanlık gibi etkiler yarattığından bahsetti. Günümüzde yaklaşık 70 milyon insanın değişik sebeplerden dolayı evini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Bunun tek başına bir ülkenin ya da herhangi bir uluslararası örgütün çözebileceği düzeyde olmadığını, ülkelerin konuya insani açıdan yaklaşarak işbirliği içerisinde olması gerektiğini birçok defa vurguladı.

 

Genel verilere bakıldığında, Dünya’da 68.5 milyon zorla yerinden edilmiş insan, 25.4 milyon mülteci ve 3.1 milyon sığınmacı bulunmaktadır. Mültecilerin %57’si Güney Sudan, Afganistan ve Suriye olmak üzere üç ülkeden gelmektedir.

 

Zirve boyunca tartışılan konu başlıkları şu şekilde olmuştur:

 • Artan insan hareketlilikleri
 • Göçün siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyokültürel boyutları
 • Göç yönetimi
 • Göç ve mülteci politikaları
 • Göç ve Sınır meselesi
 • Uyum ve entegrasyon politikaları
 • Göçün değişen dinamikleri ve çözüm önerileri
 • Göçün yerel ve uluslararası etkileri

 

Zirve’ye İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mensur Akgün, bölüm hocalarımızdan Dr. Oğuz Çelikkol (Em. Büyükelçi), Yalım Eralp (Em. Büyükelçi), Dr. Nilay Kavur ve GPoT Proje Yürütücüsü Sena Kekeç katkıda bulundular.

 

ilgili dökümanı indirmek için buraya tıklayınız..