Skip to main content

Workshop on International Relations in its 100th Anniversary - May 24, 2019

Istanbul Kültür University, on 24 May 2019, in cooperation with Global Political Trends Center (GPoT), History Foundation and International Relations Council (NEC) hosted the "Workshop on International Relations in its 100th Anniversary".

The meeting, which was open to a limited number of participants, was held in four sessions started with the speeches of the representative of organizations Dr. Mensur Akgün (Head of GPoT Center), Prof.Dr. Mustafa Aydın (Head of UİK) and Prof. Dr. İsmet Akça (Chairman of History Foundation). In the sessions, “Historical Background and Emergence of Discipline”, “Cold War and Realism”, “New Facts, New Ideas, New Theories” and “International Relations in the 21st Century" was laid down on the table in the light of "Historical Background", "State of the Discipline" and "Situation in Turkey" subjects. Finally, the meeting ended after the closing speeches of Akgün and Aydın and a general evaluation of the meeting after the mutual exchange of criticism and the opinions of the participants. Later on, a meeting report was created in partnership with our GPoT interns and GPoT assistants.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul Kültür Üniversitesi, 24 Mayıs 2019 tarihinde Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT), Tarih Vakfı ve Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin (UİK) ortaklığında “100. Yılında Uluslararası İlişkiler Öğretisi Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan ve dört oturumda gerçekleşen toplantı; organizasyona imza atan kurumları temsilen Prof. Dr. Mensur Akgün (GPoT Birim Başkanı), Prof. Dr. Mustafa Aydın (UİK Başkanı) ve Doç. Dr. İsmet Akça’nın (Tarih Vakfı Genel Müdürü) açılış konuşmalarıyla başladı. Oturumlarda, “Tarihi Arka Plan ve Disiplinin Doğuşu”, “Soğuk Savaş ve Realizm”, “Yeni Gerçekler, Yeni Fikirler, Yeni Teoriler” ve “21. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler” başlıkları; “Tarihi Arka Plan”, “Disiplinin Durumu” ve “Türkiye’deki Durum” ışığında masaya yatırıldı. Son olarak toplantı, Akgün ve Aydın’ın kapanış konuşmalarının ve toplantının genel bir değerlendirmesi mahiyetindeki katılımcıların karşılıklı eleştiri, görüş ve fikir alışverişinin ardından sona erdi. Toplantı sonrasında GPoT stajyerlerimiz ve GPoT asistanlarımız ortaklığında bir toplantı raporu oluşturuldu.

Toplantı raporunu buradan indirebilirsiniz.