Skip to main content

Türk Dünyası ve Göç Çalıştayı — 28 Şubat 2020

28 Şubat 2020 tarihinde Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT), Çağla Gül Yesevi’nin yürütücüsü olduğu “Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” adlı BAP projesi kapsamındaki “Türk Dünyası ve Göç Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Çalıştay, GPoT Direktörü Mensur Akgün; Çağla Gül Yesevi ve Abdulkadir Donuk'un açılış konuşmalarıyla başladı.

 

“Tarihsel Perspektiften Göç: Kolektif Bellek, Kimlik, Aidiyet” başlıklı ilk oturum, Oğuz Çelikkol'un moderatörlüğünde gerçekleşti. İlk oturumun konuşmacılarından Nadir Devlet, “Türk Dünyasının Bir Ucundan Diğerine Göç İzlenimleri”, Abdulvahap Kara “Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya Kazak Göçü”, Salih Aynural “1952 Yılında Türkiye’ye Gelen Türkistanlıların Göç Hikayesi”, Ayna Askeroğlu Arslan “1944 ve Sonrası Ahıska Türklerinin Göçü” ve Neriman Ersoy Hacısalihoğlu “Bulgaristan’dan Türk Göçleri” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Abdulkadir Donuk ve Ömer Kul ise oturuma “müzakereci” olarak katkılarını sundu.

 

“Bitmeyen Göç: Öneriler & Değerlendirmeler” başlıklı ikinci oturum Ali Asker'in moderatörlüğünde gerçekleşti. İkinci oturumun konuşmacılarından, Tekin Tuncer “Tarihsel Süreçte Doğu Türkistan’dan Uygur Göçü”, Ömer Kul “2009 Yılı Sonrası Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Uygur Göçü”, Ayşe Zeynep Akkoyun “Kastamonu Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Uygur Türkleri Üzerine Psikiyatrik Bir Değerlendirme” ve Muhammed Emin Yıldızlı “Eskişehir Kırım Tatarlarının Bugünkü Durumu” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Salih Aynural ise "müzakereci" olarak katkılarını sundu.

 

“Ekonomik ve Siyasal Açıdan Göç Olgusu: Bölgesel Güçlerin Göç Üzerindeki Etkileri” başlıklı üçüncü oturum Tekin Tuncer’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Üçüncü oturumun konuşmacılarından Ali Asker “Sovyet Sonrası Dönemde Kafkaslarda Türk Nüfus Alanının Daralması”, Hilal Görgün “Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişinde Göç Olgusunun Kullanılışı: Almanya Örneği” ve Shurubu Kayhan “Bağımsızlık Sonrası Dönemde Kırgızistan’dan İşçi Göçü” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Nadir Devlet ve Abdulkadir Donuk ise “müzakereci” olarak son oturuma katkılarını sundu. Çalıştay, katılımcıların genel bir değerlendirmesi ve Nadir Devlet'in kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

 

 

On 28 February 2020, IKU-GPoT hosted the “Turkish World and Migration Workshop” on behalf of the BAP Project entitled “The impact of migration from Turkestan on identity” chaired by Çağla Gül Yesevi. Opening speeches addressed by GPoT Director Mensur Akgün, Project Coordinator Çağla Gül Yesevi and Abdulkadir Donuk. Workshop topics took place in three separate panels as “Migration from Historical Perspective: Collective Memory, Identity, Belonging”; “Endless Migration: Suggestions & Evaluations” and “Economic and Political Migration: The Effects of Regional Powers on Migration”. This workshop was open to limited number of participants from academia, think tanks and civil society organizations.