Skip to main content
2017 Yılı Küresel Eğilimler Raporu

Proje Raporu | 2017 Yılı Küresel Eğilimler Raporu

Mensur Akgün & Sena Kekeç & Yasin Küçükkaya - Temmuz 2019

Özet: Bu rapor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) 19-25 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen “İnsanlara Eğilme: Sürdürülebilir Gezegende Barış ve Onurlu Hayat için Çaba Harcama” temalı 72. oturumunda öne çıkan bazı konuların analizini içeriyor. Dünya siyasetindeki eğilimleri, hangi konulara daha fazla ağırlık verildiğini belirlemeyi hedefliyor. Raporun çıkış noktası, Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki gündem başlıklarıyla küresel eğilimlerin ne denli örtüştüğüne dayanıyor. Bu yüzden de ölçüm 15 konu özelinde yapıldı, belli başlı ülkelerin ve belli başlı bölgelerin bu konulara ne denli önem verdikleri, genel konuşmaları içinde ayırdıkları zamana göre tespit edildi.

 

Giriş 
Belirlemelerimize göre, Genel Kurul’da söz alan 195 ülke temsilcisi ile Avrupa Birliği’ni (AB) temsilen konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın konuşmaları toplamda 62 saat 12 dakika 11 saniye sürdü. Küresel Çevresel Meseleler, seçili konu başlıkları arasında en çok üzerinde durulan konu oldu. Bu konuya 3 saat 41 dakika zaman ayrıldı. Bunu takiben, 3 saat 18 dakika 41 saniye ile2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri geldi. İzlediğimiz 15 konudan biri olan Terörizm meselesine toplamda 2 saat 53 dakika 13 saniye ayrıldı. Ardından 2 saat 48 dakika 55 saniye ile Kitle İmha Silahları geldi. Beşinci sırada 1 saat 49 dakika 10 saniye ile Göç başlığı yer alırken; altıncı sırada, 1 saat 47 dakika 6 saniye ile Birleşmiş Milletler (BM) Reformu konuşuldu. Türkiye’nin de iç ve dış politika gündeminde uzun zamandır önemli bir yer tutan İsrail-Filistin sorunu da yedinci sırada yer aldı ve bu konuya sadece 1 saat 35 dakika 2 saniye yeterli görüldü. Diğer bölgesel sorunlarsa dünya gündeminin belirleyici konuları arasında yer almadı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.