Skip to main content

SSHRC Partnership Development Grant on Forced Migration

GPoT Center partners on a project on forced migration. The project creates a research partnership among seven academic institutions and individuals in Canada, the United States, Western Europe, Turkey, and Asia in order to establish the basis for a broader partnership among universities, government agencies, international organizations, and civil society actors.

Forced migration is understood as the involuntary movement of individuals to another part of their country or abroad. It includes people who are seeking asylum, who have been deliberately expelled, who are fleeing violence and political instability, and who have been forced out by ecological disasters.

The Co-applicants
The following institutions have agreed to work together to develop a partnership focused on the issues noted above: 

Overall Aim of the Partnership
Working closely with graduate students, the team will join forces on five key topics related to forced migration. At this stage, the partnership is composed chiefly of postsecondary institutions, with an eye to developing the research agenda to be implemented with a future extended partnership grant including NGOs, government agencies, and international organizations. 

Sponsors:

  • The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)

The grant runs from March 15, 2014 to March 15, 2016.

Zorunlu Göçle İlgili SSHRC Hibe Geliştirme Ortaklığı 

Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT) zorunlu göç konusunda bir projenin partnerlerinden biri olmuştur. 

Proje, üniversiteler, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum aktörleri arasında geniş bir ortaklığın temelini oluşturmak için Kanada, ABD, Batı Avrupa, Türkiye ve Asya'daki yedi akademik kurum ve birey arasında bir araştırma ortaklığı oluşturmaktadır.

Zorunlu göç, bireylerin kendi ülkeleri içinde ya da ülke dışında zorunlu/gönüllü olmayan şekildeki hareketlilikleri olarak anlaşılmaktadır. Aynı zamanda sığınma arayan, kasıtlı olarak sürgün edilen, şiddet, zulüm veya siyasi istikrarsızlıktan kaçan, ekolojik sebeplerle yerinden edilmeye zorlanan insanları içermektedir.

Ortak Başvurular
Aşağıdaki kurumlar yukarıda belirtilen hususlara odaklanmış bir ortaklık geliştirmek için birlikte çalışmayı kabul etmişlerdir:

Ortaklığın Genel Amacı:
Lisansüstü öğrencilerle yakın çalışarak, ekip zorunlu göçle ilgili beş önemli konuda güçlerini birleştirecek. Bu aşamada ortaklık, esas olarak STK'lar, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere gelecekteki genişletilmiş ortaklık hibesiyle uygulanacak araştırma gündeminin geliştirilmesine yönelik olarak, yükseköğretim kurumlarından oluşmaktadır.

Sponsorlar:

  • Sosyal Bilimler ve Beşerî Bilimler Araştırma Konseyi (SSHRC)

Hibe 15 Mart 2014 – 15 Mart 2016 tarihleri arasında geçerlidir.