Skip to main content

GPoT Talks III - March 1, 2019

The third round of the Talks organized by the Global Political Trends Center (GPoT) was held on March 1, 2019 at the Ataköy campus of İstanbul Kültür University (İKÜ). Serving as the Consul General of Turkey in Jerusalem since November 14, 2016, Ambassador Gürcan Türkoğlu, hosted as a guest of honor in which the Israeli-Palestinian issue, both the historical process and the current dimensions were discussed together. The meeting was open to a limited number of participants; ambassadors, academicians, journalists, civil society representatives, think-tank researchers, as well as volunteers of GPoT interns from IKU International Relations Department contributed to the meeting discussions.

Mr. Gürcan stated that the problem itself he described as the “Palestinian case” was directly related to world peace and that the fundamental solution would be possible only with the end of the occupation. At the meeting, the domino effect caused by the US decision to move the Embassy of Tel Aviv to Jerusalem in May 2018, the US-Israel relations, Turkey's role, UN General Assembly Resolutions, the upcoming elections in Israel, demography and refugee issues in Palestine and the role of regional powers were discussed in many different dimensions.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Küresel Siyasal Eğilimler Birimi’nin (GPoT) öncülüğünde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları serisinin üçüncüsü, 1 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Ataköy kampüsünde düzenlendi. 14 Kasım 2016 tarihinden itibaren Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu olarak görevini sürdüren Büyükelçi Gürcan Türkoğlu’nun onur konuğu olarak ağırlandığı bu toplantıda, İsrail-Filistin meselesi hem tarihsel süreci hem de güncel boyutları ile birlikte masaya yatırıldı. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan toplantıda; büyükelçi, akademisyen, gazeteci, sivil toplum kuruluşu çalışanları, araştırmacıların yanı sıra İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenimine devam eden başarılı öğrencileri arasından seçilen gönüllü GPoT stajyerleri de yer aldı.  

Sayın Türkoğlu, “Filistin davası” olarak nitelendirdiği sorunun dünya barışını doğrudan ilgilendirdiğini ve esaslı çözümünün işgalin sona ermesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Toplantıda, ABD’nin Mayıs 2018’de Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının yarattığı domino etkisini, ABD-İsrail ilişkileri, Türkiye’nin rolü, BM Genel Kurul Kararları, İsrail’de yaklaşan seçimler, Filistin’deki demografi ve mülteci meselesi, bölgesel güçlerin rolleri gibi konu başlıkları farklı birçok boyutuyla birlikte tartışıldı.