İstanbul Kültür University

GPoT Hakkında

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi çatısı altında bağımsız bir araştırma birimi olarak kurulmuştur.

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi çatısı altında bağımsız bir araştırma birimi olarak kurulmuştur.

GPoT, bölgesel ve uluslararası politikadaki güncel eğilimleri inceleyerek, yenilikçi ve farklı politik öneriler üretmeyi hedeflemektedir. Söz konusu eğilimleri normatif yapıları dahilinde, risk algılarını vurgulayarak ve yeryüzündeki siyasi sistemleri göz önünde bulundurarak belirlemekte ve böylelikle güncel küresel yapılanmaları yorumlamayı amaçlamaktadır. Bir diğer deyişle, GPoT Merkezi, uluslararası politikadaki belirli küresel oluşumların ve gelişmelerin tartışıldığı bir platform olmayı öngörmektedir.

Merkez, ayrıca, Türkiye’nin küresel dönüşümler karşısındaki konumunu incelemeyi ve mevcut küresel eğilimlerdeki rolünü mercek altına almayı hedeflemektedir.

GPoT Merkezi, kendisine belirlediği hedefler ışığında, Forum fort he Future başta olmak üzere birçok projeye müdahil olmuştur. Merkez; Kıbrıs sorunundan, Türk-Ermeni ilişkilerine, İsrail-Suriye arası diplomatik girişimlerden Türk-Arap Diyaloguna dek çok geniş bir yelpazeyi içeren faaliyetlerde bulunmaktadır.

GPoT Merkezi, London School of Economics, Center for Geostrategic Studies at the École Normale Supérieure, The Swedish Institute for International Affairs, Ibn-Khaldun Center for Development Studies, EUROPEUM, CAUS, ADF, Slovak Foreign Policy Association ve Eurasia Partnership Foundation (EPF) ile muhtelif projelerde işbirliklerine gitmektedir

Aktiviteler

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi, faaliyetlerini üç farklı düzlemde geliştirmektedir:

1- Yayınlar: GPoT tarafından küresel önem taşıyan konularda tartışmalara katkıda bulunmak ve bu konuların jeopolitik bir perspektiften incelenmesi amacıyla çeşitli kitap ve raporlar yayınlanır. Hazırlanan bu yayınların bir diğer amacı ise, tartışılan sorunun sebebini, aktörleri ve konunun içeriği ya da sorunun çözümüne yönelik farklı yaklaşımları ele almaktır.

2- Toplantılar: Türkiye'nin dış politikasına yönelik veya küresel boyutta etki yaratan sorunları tartışmak üzere GPoT tarafından bölgesel veya uluslararası nitelikte toplantılar düzenlenir. Söz konusu toplantılar sonucunda, bir dizi çözüm önerisi ve toplantı raporu yayımlanır.

3- Küresel Eğilimlere Normatif Yaklaşımlar: Söz konusu toplantılar aracılığıyla, uluslararası politikadaki paradigma alanlarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu toplantılarda, küresel siyasi eğilimlerin felsefi ve teorik boyutları, uzman akademisyenler ve entelektüellerin katılımlarıyla mercek altına alınır.

← Share

Event Details

1.1.2007 | İstanbul
Filed under:

More About