İstanbul Kültür University

GODKA Toplumsal Cinsiyet Enstitüsü Kuruluyor

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Toplumsal Cinsiyet Enstitüsü projesini başlattılar.

Forum for the Future kapsamında gerçekleşecek olan proje GODKA bölgesinde oldukça ihtiyaç duyulan bir sivil toplum merkezi işlevi görecek, ve ana aktiviteleri koordinasyon ve ağ iletişimi, araştırma ve politika oluşturma ve yasal savunuculuk olacak. Böyle bir Enstitü’nün yaratılması spesifik olarak var olan cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmek ve bölge ülkelerin toplumsal cinsiyet alanındaki durumlarını geliştirmek amacıyla tasarlandı.

Koordinasyon ve ağ iletişimi alanında, Enstitü sivil toplum kuruluşları arasında bir diyalog merkezi, bölgede cinsiyet eşitliği araştırmaları için bir veritabanı görevi görecek, geçmişteki çalışmaların kapsamlı şekilde derleyecek, STK’ların projelerini koordine edecek ve aralarında bilgi alışverişini sağlayacak, uluslararası kadın kuruluşları ve diğer alakalı kuruluşlar ile işbirliği yapacak ve kendinden önceki adımları analiz ederek ne tür bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğine karar verecek. Araştırma ve politika üretimi alanında, Enstitü bölge kadınlarının karşılaştığı ekonomik, sosyal ve siyasi problemleri araştıracak, cinsiyet odaklı istatistik üretecek, verileri elde edilen bilgiyi politikaya ve yasa tekliflerine dönüştürmek için kullanacak, CEDAW’ın (BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi) efektif şekilde uygulanabilirliğini destekleyecek. Yasal savunuculuk alanında ise Enstitü kadın ve toplumsal cinsiyet hakları kavramını tanıtmaya ve geliştirmeye çalışacak ve cinsiyet eşitliği konusunda bilinç yükseltici kampanyalar yürütecek.

GPoT ve TESEV gayri resmi olarak bir dizi hükumetten fon taahhütü almışlardır ve şu anda Enstitü’ye ev sahipliği yapacak olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde uygun bir yerel partner arama aşamasındırlar.

← Share