İstanbul Kültür University

Sosyal kalkınma ve insan güvenliği konulu “Forum for the Future” Hazırlık Çalıştayı

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT) “Sosyal Kalkınma: Orta Doğu’da insan güvenliği için yeni bir perspektif” başlıklı Hazırlık Çalıştay’ında yer aldı.

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT) “Sosyal Kalkınma: Orta Doğu’da insan güvenliği için yeni bir perspektif” başlıklı Hazırlık Çalıştay’ında yer aldı.

GPoT Proje Asistanı Nigar Hacızade 12-13 Ekim tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Ortadoğu’da Demokrasi ve Yere Yönetimler konulu Bölgesel Toplantı’ya katıldı.

Kasım 2009’da gerçekleştirilecek olan Forum for the Future (Gelecek için Forum) için hazırlık niteliğinde atölye çalışması formatındaki toplantı, Arab Democracy Foundation (Arap Demokrasi Vakfı), National Human Rights Committee (Katar Milli İnsan Hakları Komitesi) ve No Peace Without Justice’in (Adalet Olmadan Barış Yok) yanı sıra bu seneki Forum for the Future’ın eş başkanları İtalya ve Fas’ın devlet düzeyindeki desteğiyle gerçekleştirildi.

Nigar Hacızade, “insan güvenliğinin temeli olarak demokratik reformlar” konusunun tartışıldığı Devlet-Sivil Toplum İşbirliği çalışma grubuna katıldı ve GPoT’ın Kasım’da yayınlayacağı “Daha İyi bir Yaşama Doğru: Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Demokrasi Nasıl Geliştirilebilir?” başlıklı kitabı tanıttı.

← Share