İstanbul Kültür University

GPoT-Euromesco Gözlemci Statüsü

GPOT Merkezi’nin EUROMESCO gözlemcilik statüsü başvurusu onaylandı. 1995 Barselona Bildirgesiyle hayata geçen EUROMESCO’nun amacı AB ve Akdeniz ülkeleri arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel bağları güçlendirmektir.

← Share