Skip to main content

GPoT Talks I

Global Political Trends Center of Istanbul Kültür University organised the first round of its new roundtable meeting series ‘GPoT Talks’. The first round of the GPoT Talks featured the Palestinian Questions, the Palestinian minority in Israel, Israeli-Arab and Turkish relations, with a focus on recent developments in the region. A significant attention was given to the status of Muslim communities in Israel, moderate Islamic movements in Palestine and Israel, and domestic political developments in the region. The meeting was attended by 25 persons, among them students of International Relations from Istanbul Kültür University, academic staff, and journalists.

On this occasion, prominent Palestinian citizens of Israel, Mr. Kamel Rayan and Mr. Nayif Abu Sharkia, along with GPoT Center’s Muhammed Ammash contributed to the meeting by sharing their knowledge and experience about the aforementioned topics.

GPoT Center Director Prof. Mensur Akgün and Deputy Director Sylvia Tiryaki welcomed the participants and expressed their desire to continue this series of roundtable meetings on issues concerning Turkish foreign policy and global trends.

---

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Birimi yeni yuvarlak masa toplantılar serisinin ilki olan GPoT Talks’u düzenledi.

İlk toplantının başlıca konuları arasında Filistin Meselesi, İsrail’deki Filistinli azınlık, İsrail-Arap ve Türkiye ilişkileri gibi konularla birlikte, bölgedeki güncel gelişmelere de yer verildi. Aynı zamanda toplantıda İsrail’deki Müslümanların durumuna, Filistin ve İsrail’deki ılımlı İslami akımlara ve bölgedeki iç siyasetteki gelişmelere değinildi. 25 kişinin katıldığı toplantıya İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm öğrencileri, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Toplantıya Filistinli iki araştırmacı ve sivil toplum temsilcisi olan Sn. Kamel Rayan ve Sn. Nayif Abu Sharkia ve GPoT Center’dan Muhammed Ammash bahsi geçen konular hakkında bilgi ve deneyimlerini sunarak katkı sağladılar.

Küresel Siyasal Eğilimler Birimi Başkanı Prof. Mensur Akgün ve Yrd. Doç. Dr. Sylvia Tiryaki katılımcılara teşekkürlerini sunarak Türk dış politikasını ve küresel eğilimleri ilgilendiren konularla ilgili toplantı serisinin devamına ilişkin temennilerini belirttiler.

Basında etkinlik:

Akgün: ''Sağduyuyu seslendiren iki Filistinli''
Karar | 12.03.2017