İstanbul Kültür University

EuroMeSCo Yıllık Konferansı 2016

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT) Direktörü Prof. Mensur Akgün ve Direktör Yardımcısı Dr. Sylvia Tiryaki Brüksel'de gerçekleşen EuroMeSCo Yıllık Konferansı'na hem katılımcı hem de Future of Syria (Suriye'nin Geleceği) projesinin yöneticileri olarak katıldılar.

Konferans 100'den fazla uzman, araştırmacı ve politikacıyı bir araya getirdi. IEMed tarafından organize edilen Avrupa-Akdeniz bölgesindeki önemli siyasi düşünce kuruluşları ağı olan Konferans, Avrupa Birliği'nin yeni küresel stratejisini açıklamasından sonra Akdeniz Bölgesi'nde yaşanabilecek güvenlik sorunlarını tartıştı.
← Share