İstanbul Kültür University

Soğuktan gelen adam | Milliyet | Güneri Cıvaoğlu

SÜRECE çomak sokmasının ötesinde... Aysel Tuğluk’un “açılım fos çıkarsa ayrılmak tartışılır” mesajı altı dolu olmayan bir blöf mü? İsveç’in İstanbul eski Başkonsolosu Ingmar Karlsson’dan “Kürt açılımına”...

SÜRECE çomak sokmasının ötesinde... Aysel Tuğluk’un “açılım fos çıkarsa ayrılmak tartışılır” mesajı altı dolu olmayan bir blöf mü?
İsveç’in İstanbul eski Başkonsolosu Ingmar Karlsson’dan “Kürt açılımına” ilginç bulduğum bir söylemi yansıtıyorum...(*)
Başkonsolos Ingmar Karlsson’un “Türkiye, Kürtler ve İslam” üzerine yazdığı kitapları var.
Kürt sorunu konusunda derinleşmiş bir diplomat oluşu, söylemine ağırlık kazandırıyor.
Özetleyeyim:
* Kürtlerin Ata-Kürt’ü yok. Ortadoğu ülkelerindeki Kürtleri bir araya getirecek Atatürk gibi bir liderleri olmadığı için, Türkiye’deki Kürtleri de kapsayan büyük Kürdistan’ı kurmaları mümkün değil.
* Bugün Irak’ın kuzeyinde bütün halinde görünseler bile aslında Barzanistan ve Talabistan adları verilebilecek iki ayrı fiili devlet var.
* Kuzey Iraklı Kürtler petrole sahip. Sayıları sadece 4-5 milyon dolaylarında olan Kuzey Iraklı Kürtler için Türkiye’deki 15-20 milyon Kürtle aynı devlet çatısı altında birleşmek aleyhlerinedir.
Hem petrol kaynaklarına hükmetmekte azınlığa düşerler, hem de bu zenginliği, kendilerinin 4 misli olan Türkiyeli Kürtlerle paylaşmak zorunda kalırlar.
Böyle bir olasılık ütopyadır.
* Türkiye, yıllarca Kürtlerin örgütlenmesini yok saydı. Bu tutum nedeniyle PKK, Kürtlerin tek temsilcisi gibi algılanır oldu. Hükümetin açılımıyla bu değişecektir.
Türkiye, Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devletinin zaman içinde kurulacağını kaçınılmaz bir gerçeklik olarak tanımalı. Askeri açıdan daha güçlü ve büyük olan Türkiye devleti, bu yeni yapılanmanın bir tür koruyucusu olabilir.
Kerkük’teki petrol yatakları, Kürt devletine ait olsa bile, bu devlet, Türkiye’ye bağımlı olacaktır.

BÜYÜK DAMAR
YUKARIDAKİ satırların ötesinde önemli bir gerçek de Kürt kökenli yurttaşların çok büyük çoğunluğunun ayrılmayı akıllarından bile geçirmedikleridir.
Seçim sonuçlarında keskin Kürt ulusalcılığı yapanlara verilen oylar ve kamuoyu araştırmaları bunu net olarak ortaya koyuyor.
Yani... Kürt kökenli yurttaşların anadamarı, bu topraklardaki yüreğe akıyor.
Ayrıca... Türk ve Kürt evliliklerinden doğmuş çocuklar, torunlar da bütünlüğü koruyan ortak kimya...
“Ayrılma tehditleri” ve “paranoyaya varan kaygıları” iyi düşünülmeli, gerçekçi değerlendirilmeli.
Soğuktan gelen adam, serinkanlılıkla daha gerçekçi şeyler söyleyebiliyor.
......................
(*) Ingmar Karlsson, Kültür Üniversitesi’nde yapılan “Kürt Sorunu ve Milliyetçilik” adlı yuvarlak masa toplantısında değerlendirmeler yapmış, toplantı sonrası Akşam muhabiri Şenay Yıldız’la konuşmuş, Yıldız’ın haberi gerçekten iyi gazetecilik...

http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=1137172&AuthorID=64&Date=04.09.2009&b=Soguktan%20gelen%20adam&a=G%C3%BCneri%20C%C4%B1vao%C4%9Flu

← Share