İstanbul Kültür University

Serpil Yılmaz - Ekonomide Hissi Kablel Vuku Yöntemi

Son iki yılda hangi verilerle Türkiye ekonomisini tartışıyoruz ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yaparken bilimin ipi elimizde oluyor mu? Cevap veriyorum, "Ne gereği var?"

Hissi kablel vuku, yani kalbimizden geçene sarılsak yeter!
Son 2 yıldır Milli Prodüktivite Merkezi “verimlilik oranı” açıklamıyormuş.

Bu bilgiyi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Bülent Pirler, geçen gün birlikte katıldığımız oturumda verdi.
Veri açıklamak, krizi gölgelemeye çalışan hükümete şamar atmakla aynı anlama geliyor.

TÜİK açıkladı işte: Bir önceki yılın aynı dönemine göre, aralık döneminde işsizlik yüzde 13.6 oranına yükseldi. Tarihi rekor!.
Her dört gençten biri işsiz.

Sayın Başbakan “Onlar mevsimlik işçi” diyordu.
Oysa ki çocukların mevsimi soluyor.

Verimlilik azaldı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GpoT), Hürriyet Daily News ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin ortaklığıyla konsolosluk binası Pera House’da, “G-20 Zirvesi’ne veri sağlamak” amacıyla, 40 kadar katılımcının yer aldığı çalıştay düzenlemişti.

Piriler, “Krizin istihdam, refah ve kalkınma yardımı ile ilişkileri” başlıklı oturumda, ekonomik krizin başlangıç dönemi olan 2008’in üçüncü çeyreğinde (temmuz-eylül dönemi) imalat sanayiinde üretimin ve istihdamın yanı sıra, verimliliğin de azaldığına dikkat çekti.

G-20 bilgi teknolojileri
TİSK Araştırma Servisi’nce yapılan hesaplamalara göre, imalat sanayiinde verimlilik 2008’in birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.3 oranında artmışken, bu artış oranı ikinci çeyrekte yüzde 2.1’e indi, üçüncü çeyrekte ise negatife dönerek yüzde 1 olarak gerçekleşti Üretimin, istihdamın ve verimliliğin birlikte gerilemesi, sanayinin çok tehlikeli bir süreç içinde bulunduğunu ifade ediyor.

Bu araştırmadan, 2 Nisan’da yapılacak G-20 toplantısına şu öneri gidebilir:
Yeni istihdam alanlarının yaratılması için; silaha yapılan yatırımların yerini bilgi teknolojileri alabilir.

Kadınlar vardı
Citibank geçen yıl olduğu gibi bu yılda mikro kredi kullanan kadınları ödüllendirdi. Türkiye’deki ilk mikro kredi uygulamasını başlatan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve 20 bin kadını mikro kredi sistemine katan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bu projeye destek verdi.

“Citi Mikro Ödülleri” ödül jürisinde birlikte yer aldığımız Hürriyet Ekonomi Müdürü Vahap Munyar, pazar günkü köşesinde yarışmacı kadınları anlattı.

Çoğu “yokluk” noktasından hareket eden Güneydoğu’nun kadınları. İçime en çok ne dokundu biliyor musunuz?

Mahkûm annelerinin, çocuklarına iş yaratmak için verdikleri mücadele. Okuma yazma bilmeyen kadınlar. Kocasından çok genç olduğu için çarşafa giren kadınlar.

G-20’ye buradan da öneride bulunayım: Yoksulluğa çare bulun, savaşı önleyin.

← Share